2nd - 4th June 2017

Campsite open to public noon Thursday 1st June until noon Monday 5th June 2017
Box office open between 10:00am & midnight
Half Term Holiday Tickets Available for Saturday 28th May - Monday 5th June - Please enquire.

Cymraeg

Thank you one and all for a fabulous event - Join Our Mailing List!.

Fire in the Mountain 2017 Application Form Open for Bands, Traders, Workshops, etc here!

Fire in the Mountain 2017 Volunteer Form here... get involved!

End of Summer Party - London

It's been a long and glorious summer... so we thought we would throw a party! 4 home grown bands (all consisting of our crew members!) descend on a venue called Styx in Tottenham for an evening and night of fun, dancing and partying.

Croeso i Ŵyl Tân yn y Mynydd - Welcome to the Website for Fire in the Mountain

We are located on an ancient farm between the foothills of the magnificent Cambrian Mountains and the beautiful coast of Cardigan bay, at the end of the Mountain Road from Aberystwyth to Rhayader.

Galwad am stondinau marchnad - Call out for LOCAL craftspeople and Traders

Rydym yn chwilio am grefftwyr a chynhyrchwyr bwyd lleol i gynnal stondinau mewn marchnad ar safle'r ŵyl ar ddydd Sul y 1af o Fehefin rhwng 10.00 y bore a 2.00 y prynhawn. Mae Tan ar y Mynydd yn fudiad dielw cofrestredig gyda'r bwriad o gynnal digwyddiad hunangynhaliol sydd yn adnewyddu'r fferm ble cynhelir yr ŵyl yn ogystal â chefnogi busnesau lleol. Gwirfoddolwyr sydd yn trefnu a chynnal yr ŵyl. Bydd cost o £25 (sef pris tocyn diwrnod i'r ŵyl) yn cael ei godi fesul stondin, cewch gyfle i fwynhau'r diwrnod yn ogystal â gwneud rhywfaint o elw. Os oes gennych ddiddordeb cynnal stondin neu unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni drwy yrru e-bost i

Every year we host a local craftsperson and traders market on the Sunday, from 11am - 2pm. Please contact us if you are interested. We're look for small independent artisan businesses, perferrebly sellign items you make yourself

Cysylltu/Contact Us

Gwybodaeth am Dân yn y Mynydd

Mae Tân ar y Mynydd yn fudiad dielw cofrestredig gyda'r bwriad o gynnal digwyddiad hunangynhaliol sydd yn adnewyddu'r fferm ble cynhelir yr ŵyl yn ogystal â chefnogi busnesau lleol. Byddem yn hybu defnydd o adnoddau'r ardal megis bwyd, diod a defnyddiau angenrheidiol eraill. Hefyd bydd nifer o staff yr ŵyl yn lleol. Gwirfoddolwyr sydd yn trefnu a chynnal yr ŵyl. Defnyddir unrhyw elw o'r ŵyl i dalu treuliau'r gwirfoddolwyr, gyda gweddill yr elw i'w fuddsoddi mewn adnewyddu, cynnal a chadw'r fferm.

Gwelir isod fanylion gwariant ac yr elw a wneir o werthu tocynnau'r ŵyl. Mae'r holl elw a wneir o werthu bwyd a diod ym mariau yn yr ŵyl yn cael ei ail-fuddsoddi yn yr ŵyl neu'r fferm, gyda chanran cymedrol yn mynd tuag at dalu cyflogau teg a threuliau pawb sydd yn gysylltiedig â threfnu'r ŵyl.

We are proud members of the Association of Independent Festivals and The Northern Festivals Netword

.